0,00 € - 0 item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

¿wieca zap³onowa (NGK): 7726

W istnienie może

D³ugosæ gwintu [mm]: 19
Gwint zewnêtrzny [mm]: 14,0
Po³o¿enie elektrod [mm]: 4,7
Rozmiar klucza: 20,8 mm
¿wieca zap³onowa: Po³¹czenie trwa³e SAE, Elektorda ¿rodkowa niklowa, 2 elektrody masowe, odk³ócony, 5 kOhm, z p³askim gniazdem uszczelki

6050 ,00 € 6050,00 With Taxes
Available in 48/72h

Informacje dodatkowe

Dokumenty N/A
Oems
Affectations
    Ekwiwalenty Nie