0,00 € - 0 item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

¿wieca zap³onowa (NGK): 7740

W istnienie może

D³ugosæ gwintu [mm]: 17,5
Gwint zewnêtrzny [mm]: 14,0
Po³o¿enie elektrod [mm]: 3
Rozmiar klucza: 16,0 mm
¿wieca zap³onowa: Po³¹czenie trwa³e SAE, Elektroda ¿rodkowa platynowa, 1 elektroda masowa, odk³ócony, 5 kOhm, z dYwigni¹ regulacyjn¹

6050 ,00 € 6050,00 With Taxes
Available in 48/72h

Informacje dodatkowe

Dokumenty N/A
Oems
Affectations
    Ekwiwalenty Nie